تبلیغات
ساعت مچی زنانه - پاورپوینت مدیریت سازمانهای محلی و شهرداریها
دوشنبه 7 تیر 1395  02:33 ق.ظ    ویرایش: - -

پاورپوینت مدیریت تحول

پاورپوینت مدیریت تحول موضوع: پاورپوینت مدیریت تحول فهرست: فصل اول:زمینه های دانش و محیط مدیریت تحول بخش 1:تحول نظریه های مدیریت و ”پارادایم“ در حال تكوین بخش 2:سرشت پویای محیط امروزی سازمانها فصل دوم:زمینه های بنیادین مدیریت تحول بخش 3:ساختار گروهی:گرایش نوین مدیریت بخش 4:فرهنگ سازمانی،بستر تحول فصل سوم:استراتژیهای تغییر و تحول سازمان بخش 5:استراتژیهای تحول،سطح خرد بخش 6:استراتژیهای تحول،س ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

پاورپوینت مدیریت تعاونی ها ( برای دانشجویان رشته مدیریت دولتی )

پاورپوینت مدیریت تعاونی ها ( برای دانشجویان رشته مدیریت دولتی )                 موضوع: پاورپوینت مدیریت تعاونی ها ( برای دانشجویان رشته مدیریت دولتی ) تعاون را از نظراقتصادی می توان به دو دوره تقسیم نمود : دوره اول ، ازآغاز زندگی اجتماعی انسان شروع گردیده تا این كه به شكل كنونی درمی آید دوره دوم، با انقلاب صنعتی و فرانسه آغاز  می گردد. دوره اول را (( عصرتعاون اجتماعی )) و دوره دوم را (( عصرتعاون صنعتی یاعلمی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

پاورپوینت مدیریت سازمانهای محلی و شهرداریها

پاورپوینت مدیریت سازمانهای محلی و شهرداریها                 موضوع: پاورپوینت مدیریت سازمانهای محلی وشهرداریها پیدایش دولت : اهداف كلی: 1-آشنایی بانظرات گوناگون صاحب نظران درزمینه پیدایش دولت 2-آگاهی از وجوه اشتراك و اختلاف نظر فلاسفه درباب دولت مقدمه: در منشاء ومبداء دولت اختلافات زیادی بین علمای علم سیاست و علم حقوق وجود داشته است و از زمان قدیم تا كنون نظریاتی دراین خصوص اظهار شده است كه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

پاورپوینت مدیریت مالی 1

پاورپوینت مدیریت مالی 1                 موضوع: مدیریت مالی 1 رشته های حسابداری و مدیریت بازرگانی هدف: •آشنائی با تکنیکهای حداکثر کردن ثروت و استفاده بهینه از منابع مالی اهداف رفتاری کل درس: دانشجو باید بتواند پس از مشاهده این برنامه ها: 1 - مدیریت مالی را تعریف نماید. 2 - اهداف مدیریت مالی را برشمارد. 3 – مفهوم و نحوه محاسبه ارزش زمانی پول را بداند. 4 - ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

پاورپوینت اصول مدیریت اسلامی و الگوهای آن

پاورپوینت اصول مدیریت اسلامی و الگوهای آن                 موضوع: پاورپوینت اصول مدیریت اسلامی و الگوهای آن جایگاه درس: درس مدیریت اسلامی و الگوهای آن از دروس پایه مقطع كارشناسی رشته‌های مدیریت بازرگانی و مدیریت دولتی می‌باشد. مقدمه اول : نقش زمان و مكان در فهم و تحقق دین   هر موجودی در عالم طبیعت موجودی زمانی – مكانی است. پس برای مطالعه وجه مادی هر پدیده باید به زمان و مك ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

پاورپوینت مدیریت بهره وری نیروی انسانی

پاورپوینت مدیریت بهره وری نیروی انسانی                 موضوع: پاورپوینت مدیریت بهره وری نیروی انسانی هدف: هدف دراین درس آشنائی با مدیریت سازمانها درایران و بررسی نقـاط قوت و ضعـف و بررسی سیستــم های سازمانـــی و سبك های هدایت و ارتباط سازمان با محیط ومهارتهای هدایت و نقش اهمیت نیروی انسانی در سازمان پرداخته می شود. مدیریت رهبری: می بایستی مدیریت سنتی برمبنای فرماندهی و كنترل در سازمانها ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

پاورپوینت درس مدیریت رفتار سازمانی

پاورپوینت درس مدیریت رفتار سازمانی موضوع: پاورپوینت مدیریت رفتار سازمانی جایگاه و هدف درس: این درس یکی از دروس پایه کلیه رشته های مدیریت بوده و هدف آن آشناسازی دانشجویان با انواع رفتارهای سازمانی و نحوه مدیریت آنها می باشد. چارچوب کتاب: منبع مورد استفاده از نه فصل تشکیل شده که با ارائه کلیاتی در مورد رفتار سازمانی شروع شده و با مبحث بهبود سازمانی در فصل آخر خاتمه می یابد .   تعداد اسلاید: 306   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

پاورپوینت مبانی سازمان و مدیریت

پاورپوینت مبانی سازمان و مدیریت                   موضوع: پاورپوینت مبانی سازمان و مدیریت هدف: دراین درس ضمن بیان تعریـف سازمـان و مدیریــت و وظائف و نقش هاو مهارتهای مدیران به بیان نظریه های تاریخی مدیریت ( كلاسیك ها ـ نئوكلاسیك ها و نظریــه سیستـم و  استثنائی ) پرداختــه خواهـد شد. و وظائـف تصمیم گیری ـ  برنامه ریـزی ـ سازماندهی هدایـــت و رهبری و انگیـزش و ارتبــا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

پاورپوینت مباحث ویژه در مدیریت دولتی

پاورپوینت مباحث ویژه در مدیریت دولتی                 موضوع: پاورپوینت مباحث ویژه در مدیریت دولتی هدف: هدف از این درس آشنائی دانشجویـان با ویژگی هـا  و موقعیت ها ومسائل جاری سازمانهای دولتی و پیوندی بیــن نظــر وعمل و افــزایش دانـش و مهـارت عقلــی دانشجویـان است در این راسـتا ضمن تعاریـف قضیه سازمانی تعدادی از قضایا ومسائل و مشكلات سازمانها همراه با ارائه راه حلها پرداخته خواه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

پاورپوینت سیستم‌های اطلاعات مدیریت (مدل‌سازی اطلاعات)

پاورپوینت سیستم‌های اطلاعات مدیریت (مدل‌سازی اطلاعات)                 موضوع: پاورپوینت سیستم‌های اطلاعات مدیریت (مدل‌سازی اطلاعات) كلیات درس: وظیفه هر سازمانی در این جامعه متحول ایجاد نظم است كه در این راستا عامل اساسی مورد نیاز برای نظم بخشیدن به هر سیستمی اطلاعات دقیق و بموقع می باشد در سراسر تاریخ، هم دولتها و هم سازمانهای بخش خصوصی، به كسب اطلاعات به منظور ایجاد تغییر و همچنین شناخت ساختار او ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

پاورپوینت درس حقوق اساسی

پاورپوینت درس حقوق اساسی                 موضوع: پاورپوینت درس حقوق اساسی اهداف کلی : آشنایی دانشجویان با تعریف حقوق، رشته های حقوق، كلیات مربوط به حقوق اساسی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اهداف جزئی: آشنایی دانشجویان با تعریف حقوق و رشته های آن آشنایی دانشجویان با منابع حقوق خصوصاً منابع حقوق اساسی آشنایی دانشجویان با كلیّات فلسفی مربوط به حقوق اساسی   آشنای ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

پاورپوینت حسابداری دولتی ( رشته مدیریت دولتی )

پاورپوینت حسابداری دولتی ( رشته مدیریت دولتی )                 موضوع: پاورپوینت حسابداری دولتی ( رشته مدیریت دولتی ) هدف: شناخت سازمانهای دولتی وتفاوت حسابداری دولتی و بازرگانی 1- شناخت سازمان دولتی وظایف دولت‌ها امور اقتصادی امور سیاسی  امور دفاعی امور آموزشی  امور فرهنگی امور اجتماعی برای اجرای هر وظیفه تشكیل سازمان یا سازمانهایی كه تمام یا قسمتی از وظایف را به انجام رساند. تع ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

پاورپوینت فراگرد تنظیم تا كنترل بودجه

پاورپوینت فراگرد تنظیم  تا كنترل بودجه                 موضوع: پاورپوینت فراگرد تنظیم تا كنترل بودجه پیشگفتار كمیابی موضوع مشترك علومی چون اقتصاد،مدیریت وبودجه است اقتصاد به علم اداره منابع كمیاب تعبیرمی شود مدیریت را استفاده موثر وكارآمد ازمنابع عالی مادی ومالی و انسانی می دانند بودجه نیزازیك دیدگاه به تبدیل منابع مالی به اهداف انسانی تعریف شده است مقدمه: بودجه شاهرگ حیاتی دولت است. بودج ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

پاورپوینت اقتصاد خرد

پاورپوینت اقتصاد خرد                 موضوع: پاورپوینت اقتصاد خرد تعریف علم اقتصاد و کاربرد آن هدفهای کلی : 1- دانشجو با مفهوم اقتصاد ، اهمیت و کاربرد آن در زندگی روزمره آشنا می شود. 2- اقتصاد خرد – کلان و مدل سازی را می فهمد. 3- از منحنی امکانات تولید در حل مسایل اقتصادی استفاده می کند.   تعریف علم اقتصاد و کاربرد آن : علم اقتصاد مطالعه روش انتخاب و استفاده ، ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

پاورپوینت آمار و کاربرد آن در مدیریت

پاورپوینت آمار و کاربرد آن در مدیریت                 موضوع: پاورپوینت آمار و کاربرد آن در مدیریت جایگاه و هدف درس: این درس یکی از دروس اصلی رشته مدیریت بوده و هدف آن آشناسازی دانشجویان با علم آمار و نحوه بکارگیری آن در دانش مدیریت است. چارچوب کلی درس: برای این درس ، کلیه فصل های هشتگانه جلد اول و فصل 18 جلد دوم کتاب به استثناء برخی حذفیات در نظر گرفته شده است. کلیات : آشنایی با مفاهیم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

پاورپوینت آمار و كاربرد آن در مدیریت 1

پاورپوینت آمار و كاربرد آن در مدیریت 1                 موضوع: پاورپوینت آمار و كاربرد آن در مدیریت طرح درس: كلیات مطالعه توصیفی داده های طبقه بندی شده طبقه بندی و توصیف هندسی مشاهدات آماری توصیف مقداری مشاهدات طبقه بندی شده مبادی احتمال توابع احتمال گسسته توابع احتمال پیوسته توزیع نرمال نظریه تصمیم   اهداف درس: معرفی علم آمار آشنایی با داده های خام و روش دسته بندی آنها آشنایی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

پاورپوینت نگاهی کوتاه بر مفاهیمی جدید در سازمانها

پاورپوینت نگاهی کوتاه بر مفاهیمی جدید در سازمانها                 موضوع: پاورپوینت نگاهی کوتاه بر مفاهیمی جدید در سازمانها هوشمندی کسب و کار- BI   هوشمندی رقابتی – CI مدیریت محتوا – CMS Data Warehouse مدیریت دانش – Knowledge Management هوشمندی کسب و کار – Business Intelligence معرفی • موثر بر وضعیت رقابتی و ساختار سازمان • جهت استفاده به ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,700 تومان

پاورپوینت مستند سازی

پاورپوینت مستند سازی                   موضوع: پاورپوینت مستند سازی مقدمه :  مستند سازی Documentation) ) یكی از فرآیندهای بسیار مهم در استقرار و اجرای سیستمهای مدیریت می باشد .   مستند سازی در اجرای صحیح و یكنواخت سیستم های مدیریت سازمان ها و بهبود مداوم آنها ، تاثیر بسزایی داشته وعلاوه بر این موجب انتقال اطلاعات و اشاعه دانش و تجربیات در داخل سازمان ها می شود ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

پاورپوینت مدیریت کیفیت

پاورپوینت مدیریت کیفیت موضوع: پاورپوینت مدیریت کیفیت دوران سنگی تولید : وجود ندارد ارتباط : خانوادگی خلاقیت : وجود ندارد نوآوری : وجود ندارد کشف : بسیار ابتدایی مبادله کالا : وجود ندارد  تعداد اسلاید: 45     ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,000 تومان

   


نظرات()  
http://ovager.strikingly.com/
دوشنبه 3 تیر 1398 01:17 ق.ظ

Seriously many of helpful tips.
cialis dosage we choice cialis uk cialis lowest price cialis para que sirve cialis 20mg preis cf effetti del cialis cialis coupons cialis for sale does cialis cause gout cialis kaufen
Cialis generic
یکشنبه 2 تیر 1398 09:34 ق.ظ

Truly many of wonderful material!
cialis 5 mg schweiz price cialis best buying cialis in colombia cialis side effects dangers deutschland cialis online only best offers cialis use cialis therapie tarif cialis france buying brand cialis online generic cialis in vietnam
estudios de cialis genricos
شنبه 1 تیر 1398 06:54 ب.ظ

Nicely voiced certainly! !
how to buy cialis online usa cialis 10 doctissimo pastillas cialis y alcoho cialis kaufen wo interactions for cialis look here cialis order on line buy cialis sample pack look here cialis order on line buy online cialis 5mg cialis 5 mg effetti collateral
http://saadownndep.strikingly.com/
شنبه 1 تیر 1398 01:54 ق.ظ

With thanks. Very good information.
we use it cialis online store only here cialis pills cialis 20 mg cialis super kamagra cialis 20 mg cialis australia org buy cialis online cheapest cialis lowest price tadalafilo cuanto cuesta cialis yaho
Buy generic cialis
جمعه 31 خرداد 1398 09:41 ق.ظ

Really all kinds of wonderful data!
cialis tablets for sale generic for cialis achat cialis en europe order cialis from india weblink price cialis cialis super kamagra cost of cialis cvs we like it cialis price cialis pills boards comprar cialis 10 espa241a
http://cumsmelhe.strikingly.com/
پنجشنبه 30 خرداد 1398 05:09 ب.ظ

Point nicely used!.
cialis generika in deutschland kaufen click here to buy cialis cialis lowest price precios cialis peru cialis 20 mg effectiveness cialis 20 mg cut in half cialis generico postepay free cialis cialis authentique suisse cialis without a doctor's prescription
http://feskaiprac.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 10:45 ب.ظ

You actually said this effectively.
buy cialis online cheapest cialis generic availability ou acheter du cialis pas cher link for you cialis price fast cialis online cialis farmacias guadalajara pastillas cialis y alcoho ou acheter du cialis pas cher cialis 100 mg 30 tablet where do you buy cialis
cialis 20
سه شنبه 28 خرداد 1398 07:42 ق.ظ

Many thanks! Great information.
venta de cialis canada cialis baratos compran uk cialis tablets australia cialis pills in singapore cialis price in bangalore cialis flussig cialis per paypa enter site natural cialis cialis en mexico precio cialis super acti
http://erspecland.strikingly.com/
دوشنبه 27 خرداد 1398 04:47 ب.ظ

Really loads of very good information!
buying cialis in colombia cialis 10mg prix pharmaci look here cialis cheap canada generic cialis review uk cialis generika in deutschland kaufen generic cialis 20mg tablets cuanto cuesta cialis yaho cialis cipla best buy does cialis cause gout only best offers 100mg cialis
http://storunun.strikingly.com/
دوشنبه 27 خرداد 1398 01:58 ق.ظ

Nicely put. Thank you.
cialis sale online generico cialis mexico cost of cialis cvs click now buy cialis brand we recommend cialis info cialis pills boards get cheap cialis cialis pills cialis generico lilly what is cialis
http://reikeyge.strikingly.com/
یکشنبه 26 خرداد 1398 12:08 ب.ظ

Thanks. A lot of information.

cialis tablets australia cialis 5 mg effetti collateral cialis preise schweiz cialis tablets for sale cialis generisches kanada only best offers cialis use cialis super acti cilas cialis dosage amounts cialis generico
http://voumtile.strikingly.com/
شنبه 25 خرداد 1398 10:19 ب.ظ

Nicely put, Thanks!
enter site very cheap cialis try it no rx cialis cialis dosage recommendations order a sample of cialis generic cialis soft gels cialis free trial precios cialis peru cialis side effects viagra vs cialis cialis italia gratis
http://testici.strikingly.com/
جمعه 24 خرداد 1398 06:14 ب.ظ

Nicely put. Many thanks.
we recommend cheapest cialis can i take cialis and ecstasy prix de cialis cialis farmacias guadalajara venta de cialis canada cialis official site the best choice cialis woman cialis for sale buy cialis online cialis for sale in europa
http://asvoesab.strikingly.com/
جمعه 24 خرداد 1398 03:33 ق.ظ

Incredible all kinds of beneficial material!
cialis tablets for sale cialis 5mg prix cialis canadian drugs buy cialis price cialis per pill we recommend cialis best buy cialis lowest price tadalafil 5mg cialis for bph cialis flussig
http://lacurpa.strikingly.com/
چهارشنبه 22 خرداد 1398 11:55 ب.ظ

You actually suggested it superbly.
cialis usa cost cialis 5 effetti collaterali generic cialis pill online cialis generico acquistare cialis internet cialis pills price each cialis side effects tarif cialis france we choice free trial of cialis cialis qualitat
essay writing service
چهارشنبه 22 خرداد 1398 06:02 ق.ظ
I read this piece of writing fully concerning the resemblance of latest and earlier technologies, it's amazing article.
what to do if viagra and cialis dont work
سه شنبه 21 خرداد 1398 06:01 ب.ظ

I’m not that much of a online reader to be honest but your sites really nice, keep it up! I'll go ahead and bookmark your site to come back down the road. All the best
cialisvie.com
سه شنبه 21 خرداد 1398 02:31 ق.ظ

Seriously all kinds of valuable info.
look here cialis order on line costo in farmacia cialis enter site natural cialis safe dosage for cialis cialis pas cher paris tadalafilo buy cialis online price cialis wal mart pharmacy when will generic cialis be available we like it cialis price
cialisvie.com
یکشنبه 19 خرداد 1398 08:57 ب.ظ

Information very well applied!!
if a woman takes a mans cialis cialis purchasing cialis soft tabs for sale prezzo di cialis in bulgaria prix cialis once a da cialis with 2 days delivery buy cialis online prescriptions cialis cialis en 24 hora generic for cialis
http://cialisvie.com/
شنبه 18 خرداد 1398 03:26 ب.ظ

Thanks! Wonderful stuff!
cialis prezzo in linea basso cialis venta a domicilio can i take cialis and ecstasy buy cialis sample pack generic cialis soft gels cialis australia org recommended site cialis kanada viagra vs cialis we recommend cheapest cialis cialis for sale south africa
редуктор Ц2У-315
یکشنبه 15 اردیبهشت 1398 08:42 ب.ظ
Компания "Промтеплострой" предоставляет на рынок в пределах России и СНГ большой выбор пром.

оборудования, в том числе широкий выбор редукторов различного назначения.
Для изготовления и сборки используются только качественные
и надёжные материалы. Специалисты
помогут правильно подобрать и купить с доставкой подходящий редуктор
по выгодной цене.
редуктор Ц2У-315 редуктор Ц2У-315
http://canadianpharmacyonl.com/
شنبه 24 فروردین 1398 10:11 ق.ظ

Thank you. An abundance of data.

canadian pharmacycanadian pharmacy cialis from canada drugs for sale in mexico canadian pharcharmy online canadian pharmacies online prescriptions drugstore online india canada online pharmacies medication canadian rx drugs for sale usa drugstore online reviews
buy cialis legally online
جمعه 2 فروردین 1398 01:34 ب.ظ
Wonderful article! That is the type of information that are supposed to be shared across the net.

Shame on Google for not positioning this submit higher!
Come on over and talk over with my site .
Thanks =)
buy cialis legally online once daily cialis online
cialis 200 dollar savings card
پنجشنبه 1 فروردین 1398 10:14 ب.ظ
Hello just wanted to give you a quick heads up. The words in your article seem to be running
off the screen in Chrome. I'm not sure if this is a formatting issue or something to do with internet browser compatibility
but I thought I'd post to let you know. The design look great though!
Hope you get the problem resolved soon. Many thanks
cialis 200 dollar savings card cialis 200 dollar savings card
erectile dysfunction pills
یکشنبه 19 اسفند 1397 10:55 ق.ظ
This is the right website for anybody who wishes to find out about this topic.
You realize so much its almost hard to argue with you (not that I really will need to…HaHa).
You definitely put a fresh spin on a topic that has been discussed for a long time.

Excellent stuff, just great!
erectile dysfunction pills
kamagra oral jelly
یکشنبه 12 اسفند 1397 04:06 ب.ظ
I like the helpful information you provide in your articles.

I'll bookmark your blog and check again here regularly.
I'm quite certain I will learn lots of new stuff right here!
Good luck for the next!
buy cialis online cheap
جمعه 16 آذر 1397 01:36 ب.ظ

You actually stated this fantastically.
cialis generico en mexico wow look it cialis mexico viagra or cialis venta de cialis canada cialis 10 doctissimo sublingual cialis online cialis prices prix cialis once a da cialis 20mg prix en pharmacie cialis online
buy cialis online no prescription
پنجشنبه 15 آذر 1397 06:26 ب.ظ

You actually stated it wonderfully.
generic cialis at the pharmacy cialis online deutschland we like it cialis soft gel cialis coupons printable cialis 20 mg cut in half buy cialis uk no prescription rezeptfrei cialis apotheke tadalafil 20 mg prix de cialis generic cialis tadalafil
Generic cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 10:47 ب.ظ

Nicely put, With thanks.
cialis 20 mg cost cialis price in bangalore cialis price thailand cialis et insomni cialis generisches kanada generic cialis 20mg uk cialis 10mg prix pharmaci low cost cialis 20mg cialis generico milano cialis cuantos mg hay
Cialis generic
چهارشنبه 14 آذر 1397 07:34 ق.ظ

Nicely voiced really. .
cialis tablets for sale cialis cost sublingual cialis online cialis online napol cialis 5mg cialis with 2 days delivery prescription doctor cialis buying cialis overnight cialis purchasing cialis online nederland
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30

ساعت مچی زنانه