دوشنبه 20 بهمن 1393  06:04 ق.ظ    ویرایش: - -


نمونه سوالات استخدامی بانک تجارت رشته حسابداریقیمت:59000ریال

    موضوع  :

    نمونه سوالات استخدامی بانک تجارت رشته حسابداری

     فرمت فایل: PDF

    

    سوالات بانک تجارت شامل :

    سوالات شامل چهار قسم می باشد:

    قسم اول : سوالات که مربوط به دوره  قبلی بانک تجارت در رشته حسابداری  می باشد

    نمونه سوالات ادبیات فارسی ۱۵ سوال  به همراه پاسخ
    نمونه سوالات معارف اسلامی ۱۵ سوال  به همراه پاسخ
    نمونه سوالات ریاضی و آمار ۱۵ سوال  به همراه پاسخ
    نمونه سوالات ICDL و کامپیوتر ۱۵ سوال  به همراه پاسخ
    نمونه سوالات معلومات عمومی و هوش ۱۵ سوال به همراه پاسخ
    نمونه سوالات زبان انگلیسی ۱۵ سوال  به همراه پاسخ
    نمونه سوالات تخصصی رشته حسابداری ۵۰ سوال  به همراه پاسخ

    قسم دوم : سوالات که مربوط به دوره های قبلی سایر بانک ها در رشته حسابداری  می باشد

    سوالات تخصصی قسم اول شامل :

    نمونه سوالات حسابداری مالی: ۵۵ سوال به همراه پاسخ
    نمونه سوالات حسابدرای صنعتی: ۵۵ سوال به همراه پاسخ
    نمونه سوالات حسابرسی: ۵۵ سوال به همراه پاسخ
    نمونه سوالات ریاضی و آمار: ۵۵ سوال به همراه پاسخ
    نمونه سوالات زبان تخصصی: ۴۰ سوال به همراه پاسخ

    قسم سوم : سوالات تخصصی بانک که پیشنهاد سایت  می باشد

    نمونه سوالات حسابداری مالی  ۶۰ سوال به همراه پاسخ

    نمونه سوالات حسابداری دولتی ۱۰۰ سوال به همراه پاسخ

    نمونه سوالات حسابداری صنعتی ۴۵ سوال تستی و ۱۸ سوال تشریحی همراه پاسخنامه

    نمونه سوالات حسابرسی  ۱۵۰ سوال به همراه پاسخ

    نمونه سوالات زبان تخصصی ۱۶۰ سوال به همراه پاسخ

    قسم چهارم : سوالات عمومی ازمون بانک تجارت  می باشد

    سوالات عمومی شامل :

    نمونه سوالات ادبیات فارسی۲۷۰ سوال با پاسخ

    نمونه سوالات زبان انگلیسی ۲۷۰ سوال با پاسخ

    نمونه سوالات معارف واحکام ۲۷۰ سوال با پاسخ
    نمونه سوالات هوش و استعداد تحصیلی ۳۴۰ سوال با پاسخ
    نمونه سوالات (ICDL) رایانه ۱۱۹ سوال با پاسخ
    نمونه سوالات اطلاعات عمومی و بانکی ۲۵ سوال مختص بانک با پاسخ

    نکات مهم  :

    ۱- بدون شک این پگیج کامل ترین مجموعه در سطح اینترنت می باشد که در هیچ سایتی به این کاملی  وجود ندارد

    ۲- برای مطالعه این پگیج عظیم ۲ روز زمان نیاز است

    جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید


   


نظرات()  
دوشنبه 20 بهمن 1393  06:02 ق.ظ    ویرایش: - -


نمونه سوالات استخدامی بانک تجارت رشته علوم اقتصادیقیمت:59000ریال

    

    موضوع  :

    نمونه سوالات استخدامی بانک تجارت رشته علوم اقتصادی

     فرمت فایل: PDF

    

    سوالات بانک تجارت شامل :

    سوالات شامل سه قسم می باشد:

    قسم اول : سوالات که مربوط به دوره قبلی بانک تجارت در رشته علوم اقتصادی می باشد

    نمونه سوالات ادبیات فارسی ۱۵ سوال  به همراه پاسخ
    نمونه سوالات معارف اسلامی ۱۵ سوال  به همراه پاسخ
    نمونه سوالات ریاضی و آمار ۱۵ سوال  به همراه پاسخ
    نمونه سوالات ICDL و کامپیوتر ۱۵ سوال  به همراه پاسخ
    نمونه سوالات معلومات عمومی و هوش ۱۵ سوال به همراه پاسخ
    نمونه سوالات زبان انگلیسی ۱۵ سوال  به همراه پاسخ
    نمونه سوالات تخصصی رشته  علوم اقتصادی ۴۰ سوال  به همراه پاسخ
    

        قسم دوم: سوالات تخصصی که پیشنهادی می باشد

    سوالات تخصصی شامل پنج بسته :

    نمونه سوالات تخصصی رشته علوم اقتصادی ۴۵ سوال  به همراه پاسخ
    
        نمونه سوالات تخصصی رشته  علوم اقتصادی ۳۰  سوال  به همراه پاسخ
    
        
            نمونه سوالات تخصصی رشته  علوم اقتصادی ۲۰ سوال  به همراه پاسخ
        
            
                نمونه سوالات تخصصی رشته  علوم اقتصادی ۲۰ سوال  به همراه پاسخ
            
                
                    نمونه سوالات تخصصی رشته  علوم اقتصادی ۲۰ سوال  به همراه پاسخ
           

            قسم سوم: سوالات عمومی پیشنهادی می باشد

    

    نمونه سوالات ادبیات فارسی۲۷۰ سوال با پاسخ نامه

    نمونه سوالات زبان انگلیسی ۲۷۰ سوال با پاسخ نامه

    نمونه سوالات معارف واحکام ۲۷۰ سوال با پاسخ نامه
    نمونه سوالات هوش و استعداد تحصیلی ۳۴۰ سوال با پاسخ نامه
    نمونه سوالات (ICDL) رایانه ۱۱۹ سوال با پاسخ نامه
    نمونه سوالات اطلاعات عمومی و بانکی ۲۵ سوال مختص بانک با پاسخ نامه

    

    نکات مهم  :

    ۱- بدون شک این پگیج کامل ترین مجموعه در سطح اینترنت می باشد که در هیچ سایتی به این کاملی  وجود ندارد

    ۲- تمامی سوالات دارای پاسخ نامه می باشد .برای مطالعه این پگیج عظیم ۲ روز زمان نیاز است
جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید


   


نظرات()  
دوشنبه 20 بهمن 1393  06:01 ق.ظ    ویرایش: - -

سوالات استخدامی بانک تجارت رشته مدیریتقیمت:59000ریال
    
    

        موضوع  :

    

        نمونه سوالات استخدامی بانک تجارت رشته مدیریت

    

         فرمت فایل: PDF

    

    سوالات بانک تجارت شامل :

    سوالات شامل چهار قسم می باشد:

    قسم اول : سوالات که مربوط به دوره  قبلی بانک تجارت در رشته مدیریت می باشد

    نمونه سوالات ادبیات فارسی ۱۵ سوال به همراه پاسخ
    نمونه سوالات معارف اسلامی ۱۵ سوال به همراه پاسخ
    نمونه سوالات ریاضی و آمار ۱۵ سوال به همراه پاسخ
    نمونه سوالات ICDL و کامپیوتر ۱۵ سوال به همراه پاسخ
    نمونه سوالات معلومات عمومی و هوش ۱۵ سوال به همراه پاسخ
    نمونه سوالات زبان انگلیسی ۱۵ سوال به همراه پاسخ
    نمونه سوالات رشته مدیریت (مدیریت بازرگانی، بانکداری، صنعتی، دولتی و مالی)  ۵۱ سوال به همراه پاسخ

    قسم دوم : سوالات که مربوط به دوره های قبلی سایر بانک ها در رشته مدیریت می باشد

    سوالات تخصصی قسم دوم شامل :

    نمونه سوالات مدیریت تولید: ۴۰ سوال به همراه پاسخ
    نمونه سوالات تئوری های مدیریت: ۴۰ سوال به همراه پاسخ
    نمونه سوالات مدیریت مالی: ۴۰ سوال به همراه پاسخ
    نمونه سوالات بازاریابی: ۴۰ سوال به همراه پاسخ
    نمونه سوالات مالیه عمومی و بودجه: ۴۰سوال به همراه پاسخ

    نمونه سوالات اقتصاد خرد وکلان: ۴۰سوال به همراه پاسخ
    نمونه سوالات زبان تخصصی: ۴۰ سوال به همراه پاسخ
    نمونه سوالات حسابداری دولتی: ۴۰ سوال به همراه پاسخ
    نمونه سوالات تحقیق در عملیات: ۴۰ سوال به همراه پاسخ
    نمونه سوالات ریاضی و آمار: ۴۰ سوال به همراه پاسخ

    قسم سوم : سوالات تخصصی بانک که پیشنهادی  می باشد

    نمونه سوالات  اقتصاد خرد ۲۰۰ سوال با پاسخ

    نمونه سوالات اقتصاد کلان ۲۰۰ سوال با پاسخ

    نمونه سوالات تئوری مدیریت ۲۵۰ سوال پاسخ

    نمونه سوالات مدیریت مالی ۶۰ سوال پاسخ

    نمونه سوالات حسابداری مالی ۱۰۰ سوال پاسخ

    قسم چهارم : سوالات عمومی پیشنهادی می باشد

    سوالات عمومی پیشنهادی شامل :

    نمونه سوالات ادبیات فارسی۲۷۰ سوال با پاسخ نامه

    نمونه سوالات زبان انگلیسی ۲۷۰ سوال با پاسخ نامه

    نمونه سوالات معارف واحکام ۲۷۰ سوال با پاسخ نامه
    نمونه سوالات هوش و استعداد تحصیلی ۳۴۰ سوال با پاسخ نامه
    نمونه سوالات (ICDL) رایانه ۱۱۹ سوال با پاسخ نامه
    نمونه سوالات اطلاعات عمومی و بانکی ۲۵ سوال مختص بانک با پاسخ نامه

    

    نکات مهم  :

    ۱- بدون شک این پگیج کامل ترین مجموعه در سطح اینترنت می باشد که در هیچ سایتی به این کاملی  وجود ندارد

    ۲- برای مطالعه این پگیج عظیم ۲ روز زمان نیاز استجهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید


   


نظرات()  
دوشنبه 20 بهمن 1393  05:57 ق.ظ    ویرایش: - -


نمونه سوالات استخدامی بانک تجارت رشته مهندسی صنایع


قیمت:59000ریال

           

        موضوع  :

    

        نمونه سوالات استخدامی بانک تجارت رشته مهندسی صنایع

    

         فرمت فایل: PDF

    

    سوالات بانک تجارت شامل :

    سوالات شامل سه قسم می باشد:

    قسم اول : سوالات که مربوط به دوره قبلی بانک تجارت در رشته مهندسی صنایع می باشد

    نمونه سوالات ادبیات فارسی ۱۵ سوال  به همراه پاسخ
    نمونه سوالات معارف اسلامی ۱۵ سوال  به همراه پاسخ
    نمونه سوالات ریاضی و آمار ۱۵ سوال  به همراه پاسخ
    نمونه سوالات ICDL و کامپیوتر ۱۵ سوال  به همراه پاسخ
    نمونه سوالات معلومات عمومی و هوش ۱۵ سوال به همراه پاسخ
    نمونه سوالات زبان انگلیسی ۱۵ سوال  به همراه پاسخ
    نمونه سوالات تخصصی رشته  مهندسی صنایع۵۰ سوال  به همراه پاسخ
    

        قسم دوم: سوالات تخصصی که پیشنهادی می باشد

    سوالات تخصصی شامل دو بسته :

    نمونه سوالات تخصصی رشته  مهندسی صنایع۵۰ سوال  به همراه پاسخ
    
        نمونه سوالات تخصصی رشته  مهندسی صنایع ۴۰  سوال  به همراه پاسخ
    
        

            قسم سوم: سوالات عمومی پیشنهادی  می باشد

    

    سوالات عمومی شامل :

    نمونه سوالات ادبیات فارسی۲۷۰ سوال با پاسخ نامه

    نمونه سوالات زبان انگلیسی ۲۷۰ سوال با پاسخ نامه

    نمونه سوالات معارف واحکام ۲۷۰ سوال با پاسخ نامه
    نمونه سوالات هوش و استعداد تحصیلی ۳۴۰ سوال با پاسخ نامه
    نمونه سوالات (ICDL) رایانه ۱۱۹ سوال با پاسخ نامه
    نمونه سوالات اطلاعات عمومی و بانکی ۲۵ سوال مختص بانک با پاسخ نامه

    

    نکات مهم  :

    ۱- بدون شک این پگیج کامل ترین مجموعه در سطح اینترنت می باشد که در هیچ سایتی به این کاملی  وجود ندارد

    ۲- برای مطالعه این پگیج عظیم ۲ روز زمان نیاز استجهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید


   


نظرات()  

ساعت مچی زنانه

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات