شنبه 23 آبان 1394  09:39 ق.ظ    ویرایش: - -

بررسی ارتباط بین قدرت و انعطاف عضلات تنه با میزان قوس کایفوز پشتی

موضوع :

بررسی ارتباط بین قدرت و انعطاف عضلات تنه با میزان قوس کایفوز پشتی در دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی

( فایل word قابل ویرایش )
تعداد صفحات : ۹۰

فهرست مطالب

فصل اول
۱-۱- مقدمه
۱-۲- بیان مسأله
۱-۳- ضرورت و اهمیت تحقیق
۱-۴- اهداف تحقیق
۱-۴-۱- هدف کلی
۱-۴-۲- اهداف اختصاصی
۱-۵- پیش فرض های تحقیق
۱-۶- فرضیه های تحقیق
۱-۶-۱- فرض کلی تحقیق
۱-۶-۲- فرضیات اختصاصی
۱-۷- محدودیتها و محدوده های تحقیق
۱-۸- تعریف واژه ها
فصل دوم
۲-۱- مقدمه
۲-۲- مبانی نظری
۲-۲-۱- ستون مهره‌ها و قوس‌های
۲-۲-۲- وظایف ستون مهره ها
۲-۲-۳- عضلات و حرکات ستون مهره‌ها
۲-۲-۳-۱- عضلات پشتی یا راست کننده ستون مهره‌ها
۲-۲-۳-۲- عضلات طرفین ستون مهره‌ها
۲-۲-۳-۳- عضلات ناحیه شکمی
۲-۲-۳-۴- عضلات مرتبط با انعطاف پذیری تاکننده‌های کمربند شانه‌ای
۲-۲-۳-۵- عضلات نزدیک کننده کتف‌ها
۲-۲-۴- رباط‌های ستون مهره
۲-۲-۵- دامنه حرکتی در ناحیه ستون مهره‌ها
۲-۲-۶- شکل طبیعی ستون مهره ها
۲-۲-۷- انحنای غیر طبیعی ستون مهره‌ها
۲-۲-۷-۱- انحنای غیر طبیعی ستون مهره‌ها در سطح میانی
۲-۲-۷-۲- انحنای غیر طبیعی ستون مهره‌ها در سطح تاجی
۲-۲-۸-کایفوزیس
۲-۲-۹- انواع قوس کایفوز پشتی
۲-۲-۱۰- ابزارهای اندازه گیری کایفوزیس
۲-۲-۱۱- تعریف قدرت و انعطاف پذیری عضلات تنه
۲-۳- پیشینه تحقیقات انجام گرفته
۲-۳-۱- تحقیقات انجام شده در داخل کشور
۲-۳-۲- تحقیقات انجام گرفته در خارج از کشور
فصل سوم
۳-۱- مقدمه
۳-۲- روش و طرح تحقیق
۳-۳- آزمودنی ها
۳-۴- متغیر های تحقیق
۳-۴-۱- متغیر پیش بین
۳-۴-۲- متغیرملاک
۳-۵- ابزار جمع آوری اطلاعات
۳-۶- شیوه اجرای آزمون
۳-۶-۱- ارزیابی راستای ستون مهره ها
۳-۶-۲- آزمون اندازه گیری قدرت عضلات راست کننده مهره‌ها
۳-۶-۳- آزمون اندازه گیری قدرت عضلات نزدیک کننده کتف
۳-۶-۴- آزمون اندازه گیری انعطاف پذیری تا کننده های کمربند شانه ای
۳-۶-۵- آزمون اندازه گیری انعطاف پذیری عضلات سینه ای شکمی
۳-۷- روش تجزیه و تحلیل آماری و روشهای آماری مورد استفاده
فصل چهارم
۴-۱- مقدمه
۴-۲- ویژگی‌های فردی آزمودنی‌ها
۴-۳- اطلاعات مربوط به متغییرها‌ی تحقیق
فصل پنجم
۵-۱- مقدمه
۵-۲- خلاصه تحقیق
۵-۳- بحث و بررسی پیرامون نتایج مربوط به میزان ارتباط عوامل مورد بررسی با
کایفوزپشتی
۵-۴- پاسچر ایده آل
۵-۵- بحث و بررسی پیرامون وجود رابطه معکوس بین قدرت عضلات بازکننده پشت، قدرت عضلات نزدیک کننده کتف با کایفوز پشتی
۵-۶- بحث و بررسی پیرامون وجود رابطه معکوس بین انعطاف عضلات سینه ای شکمی و انعطاف عضلات تا کننده کمربند شانه ای با کایفوز پشتی
۵-۷- نتیجه گیری کلی
۵-۸- پیشنهادات
۵-۸-۱- پیشنهادات برخواسته از تحقیق
۵-۸-۲- پیشنهاد برای تحقیقات بعدی
منابع و مأخذ

۱-۱- مقدمه

پیشرفت علم و تکنولوژی و بکارگیری نیروی ماشین به جای نیروی انسانی به منظور تسهیل زندگی، یکی از دستاوردهای حال حاضر جوامع بشری می باشد. افزایش چاقی، کاهش فعالیت بدنی را می توان یکی از پیامدهای کشورهای توسعه یافته صنعتی دانست و از آنجائی که این قبیل مشکلات می توانند تاثیرات منفی بر سلامت داشته باشند قابل توجه و بررسی هستند(۱).
یکی از قسمتهای بدن که می‌تواند به علت ویژگی‌های خاص خود دچار تغییر شود راستای ستون مهره‌ها می باشد. ستون مهره‌ها از ۳۳ قطعه استخوان نامنظم به نام مهره تشکیل شده است که توسط بافت غضروفی لیفی به نام دیسک بین مهره‌ای به یکدیگر متصل شده اند. ستون مهره‌ها دارای چهار انحنا می‌باشد: ۱- در ناحیه گردن، برآمدگی به جلو می باشد و از ۷ مهره گردنی تشکیل شده است که این برآمدگی به تدریج از زمانی که نوزاد قادر به بلند کردن سر باشد(حدود ۴-۳ ماهگی) ایجاد می‌گردد. ۲- در ناحییه قفسه سینه، برآمدگی به عقب می‌باشد و از ۱۲ مهره سینه ای یا پشتی تشکیل شده است که این برآمدگی ناشی از وضعیت قرار گیری جنین در رحم(به حالت خمیده) است. ۳- در ناحیه کمر، برآمدگی به جلو می‌باشد و از ۵ مهره تشکیل شده که این برآمدگی به تدریج از زمانی که کودک آغاز به راه رفتن می‌کند شروع می شود(حدود ۱۸ ماهگی). ۴- در ناحیه خاجی، برآمدگی به عقب می باشد و از ۵ مهره بهم جوش خورده تشکیل شده که ناشی از وضعیت جنین در رحم است. برآمدگی بیش از اندازه کمر(افزایش قوس کمری) را لوردوزیس و برآمدگی غیر طبیعی ناحیه قفسه سینه را کایفوزیس می‌نامند. انحناهای مختلف ستون مهره ها باعث توزیع مناسب نیرو گردیده و از بروز فشار نامناسب بر ستون مهره ای و لگن جلوگیری می‌کند(۳). لذا از آنجائی که دیسک‌های موجود بین مهره ها به منزله مفصل کروی عمل می‌کنند و امکان هرگونه حرکتی را حول سه محور حرکتی فراهم می‌سازند، مستعد تاثیر پذیری از عوامل اثر گذار بر راستای ستون مهره‌ها می‌باشند(۴).
به نظر می‌رسد یکی از عوامل اثر گذار بر راستای طبیعی ستون مهره‌ها، تغییر در قدرت و انعطاف پذیری عضلات تنه باشد(۵). یکی از ناهنجاری های ناحیه ستون مهره ها کایفوز پشتی می باشد که به علت شیوع بالای آن در این قسمت از بدن(۶)، شناسایی رابطه آن با قدرت و انعطاف پذیری عضلات تنه در دوران نوجوانی، مهم به نظر می آید.


قوس کایفوز پشتی

۱-۲- بیان مسأله

انحراف از وضعیت مطلوب قامتی نه تنها از لحاظ ظاهری ناخوشایند می باشد بلکه بر کارآیی عضلات نیز تاثیر منفی گذاشته و باعث مستعد شدن فرد در ابتلا به ناهنجاری‌های اسکلتی-عضلانی و اختلالات عصبی می‌شود(۷). بیان شده است اگر بدن برای مدتی طولانی در وضعیت نامطلوب قامتی قرار گیرد بعضی عضلات دچار کشیدگی و بعضی دچار کوتاهی می‌شوند(۸) و خود را با این وضعیت تطبیق می‌دهند(۷) که این تطبیق به شکلی است که در عضلات کوتاه شده جمع شدگی و سفتی عضله و در عضلات طرف مقابل ضعف و کشیدگی بروز می‌کند(۹). بدیهی است که استفاده بیش از حد از گروه خاصی از عضلات در دامنه حرکتی محدود نیز منجر به عدم تعادل عضلانی و نهایتا تغییرات نامطلوب قامتی می‌شود(۱۳-۱۰).
قوس کایفوز پشتی به معنای افزایش قوس کایفوز پشتی ستون مهره‌ها می‌باشد(۱۴). علی رغم تحقیقات وسیع صورت گرفته در زمینه پیشگیری و درمان ناهنجاری های ستون مهره ها، تحقیقات خاصی در جهت تعیین دامنه طبیعی قوس مهره های پشتی انجام نشده و طبیعتا دامنه طبیعی آن در تحقیقات گوناگون متفاوت در نظر گرفته شده است که شاید یکی از دلایل آن، وجود عواملی چون سن و یا جنس باشد، به نحوی که بررسی ها نشان می دهد درجه قوس کایفوز پشتی با سن افزایش می یابد و سرعت افزایش آن در زنان بیشتر از مردان می باشد(۱۵). همچنین افزایش به میزان کم در قوس مهره‌های پشتی بدون هیچگونه علامتی از بیماریست ولی وقتی که درجه آن افزایش قابل ملاحظه‌ای پیدا کند، منجر به ناتوانایی هایی، هم از لحاظ ظاهری و هم از لحاظ عملکردی برای افراد بالغ و نابالغ می شود(۱۶). با این وجود در نوجوانان و جوانان، زاویه بیشتر از ۴۰ درجه بعنوان عارضه کایفوزیس در نظر گرفته شده است (۴۵و۴۴).
تحقیقات نشان می دهد بروز کایفوز پشتی ممکن است به علت ضعف در عضلات ناحیه پشتی تنه و نقص در انعطاف پذیری عضلات فوقانی ناحیه قدامی سینه و شانه باشد(۲۰). سیناکی و همکاران (۱۹۹۶) هم بیان نمودند که قدرت عضلات راست کننده ستون مهره ها رابطه منفی با کایفوز پشتی و رابطه مستقیمی با فعالیتهای بدنی دارد(۲۱). گایل و همکاران (۲۰۰۲) با بررسی اثر تمرینات یوگا بر روی بهبودی عارضه کایفوز پشتی بیان کردند در صورتی که تمرینات قدرتی همراه با تمرینات انعطاف پذیری ناحیه ستون مهره ها همراه باشد، قوس کایفوز پشتی بهبود می یابد(۲۲). الیسون و همکاران (۲۰۰۷) نیز گزارش نمودند قوس کایفوز پشتی با بار تحمیل شده بر ستون مهره‌ها، ضعف عضلات راست کننده پشت، کاهش فعالیتهای بدنی و افزایش شکستگی های مهره های ستون مهره‌ها ارتباط معنی داری دارد(۲۳). از طرفی دیگر اگان و سدلوک (۲۰۰۱) با تحقیقی که بر روی زنان یائسه فعال و غیر فعال انجام دادند، گزارش نمودند اگر چه زنان در سنین جوانی از آمادگی جسمانی بالاتری نسبت به زنان غیر فعال برخوردار می باشند ولی این فاکتور باعث نمی شود در سنین بالاتر، آنها را از ابتلای به عارضه قوس کایفوز پشتی مصون دارد. محققین این تحقیق رابطه ای بین قوس کایفوز پشتی و قدرت عضلات پشت مشاهده نکردند و بیان نمودند ممکن است فاکتورهای مهم دیگری به غیر از قدرت عضلات ناحیه پشت تنه بر بروز عارضه قوس کایفوز پشتی نقش داشته باشد(۲۴).
با توجه به مطالعات انجام شده در خصوص اینکه آیا بین قدرت و انعطاف پذیری عضلات ناحیه تنه با عارضه کایفوز پشتی رابطه ای وجود دارد، شواهد روشنی مشاهده نمی-شود و تحقیقات در این زمینه همچنان با سئوالات و نظرات متناقصی مواجه است. همچنین با توجه به اینکه اکثر تحقیقات انجام شده بر روی افراد مسن صورت گرفته، نیاز به تحقیق بر روی سنین نوجوانی به علت شیوع بالای این عارضه در این سنین(۴)، مهم به نظر می رسد. هدف از مطالعه حاضر یافتن پاسخ به این سوالات می‌باشد که آیا بین قدرت عضلات نزدیک کننده کتف و راست کننده ستون مهره‌ها و انعطاف پذیری عضلات سینه ای شکمی و تاکننده های کمربند شانه ای با میزان کایفوز پشتی در دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی رابطه وجود دارد.

   


نظرات()  

ساعت مچی زنانه

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic