شنبه 22 فروردین 1394  07:07 ق.ظ    ویرایش: - -

    موضوع  :

    نظارت بر عملكرد مدیران

     فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

    مقدمه :

    تقریباً هر سازمانی دارای یك سیستم مدیریت عملكرد است كه از آن انتظار می رود اهدافی مهم را در زمینه مدیریت سرمایه انسانی برآورده سازد.اهداف مزبور غالباً عبارتند از برانگیختن افراد در جهت عملكرد مطلوب، كمك به افراد در جهت گسترش مهارتهایشان، ایجاد فرهنگ عملكرد، تعیین اینكه چه كسی مستحق ارتقاء می باشد، تصمیم گیری درباره افرادی كه عملكرد ضعیفی دارند و كمك به اجرای استراتژی های كسب و كار.

    شكی نیست كه سیستم مدیریت عملكردی كـه بتواند به این اهداف جامه عمل بپوشاند، می تواند كمك مهمی به اثربخشی سازمان نماید. اما اینكه چه چیزی یك سیستم مدیریت عملكرد را به سیستمی كارآمد مبدل می سازد، چندان روشن نیست.

    عوامل مختلفی وجود دارد كه می تواند اثربخشـی یك سیستم مدیریت عملكرد را تحت الشعاع قرار دهد كه در مطالعات تجربی متعدد، بسیاری از این عوامل مورد بررسی قرار گرفته است. مثلاً تحقیقات قابل ملاحظه ای نشان می دهدكه اگر بازخور مداوم ارائه شود، ارزیابی هایی مبتنی بر رفتار صورت بگیرد و ممیزین آموزش دیده به كار گرفته شوند، اثربخشی مدیریت عملكرد، ارتقا می یابد.

    در عین حال شواهد موجود نشان می دهد كه اگر سیستمهای مدیریت عملكرد به درستی اجرا نشـوند، پیامدهای منفی قابل ملاحظه ای به دنبال خواهند داشت.

    بنابراین طراحی واجرای یك سیستم موثر و كارآمد مدیریت عملكرد، از ضروریات سازمانهاست. زیرا پویایی دیگر زیرسیستم های كلان سیستم سازمانی، به طور مستقیم و غیرمستقیم وابسته و تحت تاثیر كیفیت این زیرسیستم قرار دارد. بااین اوصاف، باید ضمن كنكاش در ادبیات موضوعی مربوطه، به جستجوی سیستمی جامع و به روز برای مدیریت عملكرد باشیم.
جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید


   


نظرات()  
جمعه 21 فروردین 1394  07:03 ق.ظ    ویرایش: - -

    موضوع  :

    جهانی شدن و چالشهای فراروی مدیران

     فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

    مقدمه

    امروزه درحال گذر از جامعه صنعتی و ورود به جامعه اطلاعاتی هستیم. بشر امروز، هزاره سوم را درحالی آغاز كرد كه پیشرفتهای اعجاب آور علمی و فنی وی را احاطه كرده است. فناوری اطلاعات بنیانهای جامعه صنعتی را سست كرده تا ستونهای جامعه اطلاعاتی را برپا كند. همانگونه كه گذر از عصر كشاورزی و ورود به عصر صنعت، چالشها و مشكلاتی را برای بشر به وجود آورد گام نهادن به عصر اطلاعات نیز برای بشر چالش زا خواهد بود اما این بار بشر می بایست با چالشهای عمیق تر و قدرتمندتر دست و پنجه نرم كند. عصر اطلاعات نیازمند سرعت، انعطاف پذیری، نوآوری و... است و سازمانهای این دوره نیز باید بدین موضوع توجه كنند.

    تنها عامل موفقیت سازمان در عصر اطلاعات كاركنان و مدیران آن هستند. مدیران این دوره نیازمند هوشمندی، تخصص و دید وسیعتری برای مقابله با چالشهای فراروی خود خواهند بود. در این مقاله سعی شده است تا با شناسایی و تشریح این چالشها، مدیران را هرچه بیشتر با این چالشها آشنا ساخته و به آنها در رویارویی با این چالشها كمك كند.

    


جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید


   


نظرات()  
شنبه 15 فروردین 1394  02:16 ق.ظ    ویرایش: - -


بررسی رابطه بین نگرش اقتضایی مدیران با عملكرد دبیران مدارسقیمت:55000ریال
    
    

        موضوع  :

    

         بررسی رابطه بین نگرش اقتضایی مدیران با عملكرد دبیران مدارس راهنمایی پسرانه شهر تهران

    

         فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

    
        مقدمه
    
        آدمی تنها آفریده ای است که محتاج تعلیم و تربیت است. انسان پس از تولد، برای برخورداری از حیات طیب و زندگی در یک جاَََََمعه اسلامی و حرکت در مسیر الله، نیاز به تعلیم و تربیت دارد. تربیت در هر نظام و سیستمی که باشد براساس هدفی است ومنظور از هدف، نقطه ای است که قصد وصول به آن را داریم. بنابراین وجود تعیین هدف، ضرورت هر نظام تربیتی است.هر جامعه ای برای متحقق ساختن اهداف خود به سازمانهای گوناگون نیاز دارد. اهمیت سازمان ها به اندازه ای است که اجتماع را، اجتماع سازمانی نامیده اند، زیرا بدون آنها، انجام دادن امور، اگر غیر ممکن نشود،‌ دست کم بسیار دشوار و همراه با تأخیر زمانی صورت خواهد گرفت.تصور سازمان و جامعه بدون وجود مدیر و رهبر، چه از نظر عقلی یا تجربی، امکان پذیر نیست. با آن که از نظر عمر نظری پدیده مدیریت حدود دو قرن می گذرد، بررسی تاریخ زندگی انسان ها نشان می دهد که مدیریت و رهبری، بدون آن که مدون شده باشد، دََر حکم یک ضرورت مطرح بوده است. زندگی پیامبران، امامان و دانشمندان دوران های گذشته شاهد مثال این ادعا به شمار می رود.مدیریت هر سازمانی کوشیده است و باید بکوشد، با افزایش بهره وری، کارآیی و اثربخشی به حفظ و توسعه سازمان خود بپردازد. مدیران شایسته و فهیم، یا به واسطه تجربه و آزمایش و خطا یا به سبب آموزش های ویژه، به انتخاب سبک مدیریت، راهبردهای مدیریت و .. پرداخته اند.سازمانها و نهادهای اجتماعی براساس هدفهای مثبت و معینی تأسیس می شوند و به جامعه خدمت می کنند. یکی از این نهادها،‌ وزارت آموزش و پرورش است که هدف آن انسان سازی است. چنین هدفی، مسئولیت خطیر و مهمی را بر عهده این نهاد اجتماعی محول می کند.هدف یا هدفهای آموزشی و تربیتی هنگامی می توانند نقش مؤثر و تعیین کننده داشته باشند که : مسئولان یا دست اندرکاران آموزش و پرورش کشور،‌به راحتی آن ها را دریابند، آنها را بپذیرند و به آنها معتقد باشند، از واقعیت های زندگی سرچشمه گرفته باشند، موقعیت یا زمینه تربیت و آموزش، مناسب و مساعد باشد.در جامعه ما به امر مدیریت سازمانهای آموزشی، از نظر تربیت و ایجاد آمادگیهای لازم در مسئولان ، توجه زیادی نشده است. در نظام آموزشی ما سعی بر آن است که مدیریت و رهبری غالباً از طریق اعمال ضوابط و مقررات صورت گیرد. به جای تکیه بر پژوهش و دستیابی به چارچوبهای مقررات هدایت کننده عمل، به تدارک و تدوین روشها و رویه های استاندارد برای اداره فعالیتهای آموزش و پرورش تأکید می شود. اینگونه ضوابط مدیران را در مقام انجام کارهایی قرار می دهد که باید انجام دهند ولی اگر مدیران آموزشی برای انجام وظایف رهبری و مدیریت تربیت شوند از مبنای فکری یا چارچوب نظری معتبری برخوردار باشند در اینصورت بر پایه شناخت و تشخیص خود می دانند که در موقعیت های مختلف چه می توانند انجام دهند و چگونه بهتر و مؤثرتر انجام دهند. امروزه بویژه در آموزش و پرورش نیاز به مدیران و رهبرانی که نه فقط در امر تعلیم و تربیت مجرب و صاحب نظر باشند بلکه در تشخیص مسائل و مشکلات اداری و سازمان نیز دقت و مهارت داشته باشند.
    فهرست مطالب
    فصل اول : طرح تحقیق ۱
    مقدمه ۲
    بیان مسئله ۵
    فرضیه پژوهش ۶
    پرسش پژوهش ۶
    هدف کلی پژوهش ۶
    اهمیت و ضرورت پژوهش ۷
    تعاریف نظری و عملیاتی واژه ها ۹
    فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق ۱۰
    مقدمه ۱۱
    سیر تحول اندیشه مدیریت ۱۳
    نظریه های کلاسیک ۱۵
    نظریه مدیریت علمی ۱۵
    نظریه های مدیریت اداری ۱۶
    مدیریت بوروکراتیک ۱۷
    نظریه های نئوکلاسیک ۱۸
    نگاره ۱-۲ – عناصر بوروکراسی مورد نظر وبر ۱۸
    مطالعات هاثورن ۱۹
    نهضت روابط انسانی ۲۰
    جدول ۱-۲ تئوری Y,X 21
    نظریه های موقعیتی و اقتضایی ۲۲
    نظریه اقتضایی فیدلر ۲۴
    شکل ۱-۲- دستاوردهای الگوی فیدلر ۲۶
    نگرش اقتضایی ۲۷
    رهبری و مدیریت، تفاوت ها و شباهت ها ۳۰
    تخصص و تجربه در مدیریت ۳۲
    مدیریت اسلامی ۳۳
    پایان نامه ها ۳۵
    فصل سوم: روش اجرای پژوهش ۳۶
    مقدمه ۳۷
    روش پژوهش ۳۷
    متغیرهای مستقل و وابسته ۳۷
    جامعه آماری ۳۸
    شیوه نمونه گیری ۳۸
    ابزار جمع آوری داده ها ۳۹
    پایایی و روایی ابزار تحقیق ۳۹
    فصل چهارم: تحلیل یافته های پژوهش ۴۱
    مقدمه ۴۲
    الف – توصیف داده ها ۴۲
    جدول ۱-۳- داده های حاصل از اجرای پرسشنامه ها ۴۴
    ضریب همبستگی با روش نمره های اصلی ۴۷
    تفسیر و بیان نتیجه ۴۷
    ب – تجزیه و تحلیل داده ها ۴۷
    فصل پنجم: نتایج پژوهش ۴۸
    خلاصه پژوهش ۴۹
    پایایی و روایی ابزار تحقیق ۵۲
    تجزیه و تحلیل داده ها ۵۳
    محدودیت ها و مشکلات پژوهش ۵۴
    پیشنهادها ۵۵
    منابع و مآخذ ۵۶
    پیوست ها ۵۷


جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید


   


نظرات()  
شنبه 15 فروردین 1394  02:16 ق.ظ    ویرایش: - -


بررسی رابطه بین نگرش اقتضایی مدیران با عملكرد دبیران مدارسقیمت:55000ریال
    
    

        موضوع  :

    

         بررسی رابطه بین نگرش اقتضایی مدیران با عملكرد دبیران مدارس راهنمایی پسرانه شهر تهران

    

         فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

    
        مقدمه
    
        آدمی تنها آفریده ای است که محتاج تعلیم و تربیت است. انسان پس از تولد، برای برخورداری از حیات طیب و زندگی در یک جاَََََمعه اسلامی و حرکت در مسیر الله، نیاز به تعلیم و تربیت دارد. تربیت در هر نظام و سیستمی که باشد براساس هدفی است ومنظور از هدف، نقطه ای است که قصد وصول به آن را داریم. بنابراین وجود تعیین هدف، ضرورت هر نظام تربیتی است.هر جامعه ای برای متحقق ساختن اهداف خود به سازمانهای گوناگون نیاز دارد. اهمیت سازمان ها به اندازه ای است که اجتماع را، اجتماع سازمانی نامیده اند، زیرا بدون آنها، انجام دادن امور، اگر غیر ممکن نشود،‌ دست کم بسیار دشوار و همراه با تأخیر زمانی صورت خواهد گرفت.تصور سازمان و جامعه بدون وجود مدیر و رهبر، چه از نظر عقلی یا تجربی، امکان پذیر نیست. با آن که از نظر عمر نظری پدیده مدیریت حدود دو قرن می گذرد، بررسی تاریخ زندگی انسان ها نشان می دهد که مدیریت و رهبری، بدون آن که مدون شده باشد، دََر حکم یک ضرورت مطرح بوده است. زندگی پیامبران، امامان و دانشمندان دوران های گذشته شاهد مثال این ادعا به شمار می رود.مدیریت هر سازمانی کوشیده است و باید بکوشد، با افزایش بهره وری، کارآیی و اثربخشی به حفظ و توسعه سازمان خود بپردازد. مدیران شایسته و فهیم، یا به واسطه تجربه و آزمایش و خطا یا به سبب آموزش های ویژه، به انتخاب سبک مدیریت، راهبردهای مدیریت و .. پرداخته اند.سازمانها و نهادهای اجتماعی براساس هدفهای مثبت و معینی تأسیس می شوند و به جامعه خدمت می کنند. یکی از این نهادها،‌ وزارت آموزش و پرورش است که هدف آن انسان سازی است. چنین هدفی، مسئولیت خطیر و مهمی را بر عهده این نهاد اجتماعی محول می کند.هدف یا هدفهای آموزشی و تربیتی هنگامی می توانند نقش مؤثر و تعیین کننده داشته باشند که : مسئولان یا دست اندرکاران آموزش و پرورش کشور،‌به راحتی آن ها را دریابند، آنها را بپذیرند و به آنها معتقد باشند، از واقعیت های زندگی سرچشمه گرفته باشند، موقعیت یا زمینه تربیت و آموزش، مناسب و مساعد باشد.در جامعه ما به امر مدیریت سازمانهای آموزشی، از نظر تربیت و ایجاد آمادگیهای لازم در مسئولان ، توجه زیادی نشده است. در نظام آموزشی ما سعی بر آن است که مدیریت و رهبری غالباً از طریق اعمال ضوابط و مقررات صورت گیرد. به جای تکیه بر پژوهش و دستیابی به چارچوبهای مقررات هدایت کننده عمل، به تدارک و تدوین روشها و رویه های استاندارد برای اداره فعالیتهای آموزش و پرورش تأکید می شود. اینگونه ضوابط مدیران را در مقام انجام کارهایی قرار می دهد که باید انجام دهند ولی اگر مدیران آموزشی برای انجام وظایف رهبری و مدیریت تربیت شوند از مبنای فکری یا چارچوب نظری معتبری برخوردار باشند در اینصورت بر پایه شناخت و تشخیص خود می دانند که در موقعیت های مختلف چه می توانند انجام دهند و چگونه بهتر و مؤثرتر انجام دهند. امروزه بویژه در آموزش و پرورش نیاز به مدیران و رهبرانی که نه فقط در امر تعلیم و تربیت مجرب و صاحب نظر باشند بلکه در تشخیص مسائل و مشکلات اداری و سازمان نیز دقت و مهارت داشته باشند.
    فهرست مطالب
    فصل اول : طرح تحقیق ۱
    مقدمه ۲
    بیان مسئله ۵
    فرضیه پژوهش ۶
    پرسش پژوهش ۶
    هدف کلی پژوهش ۶
    اهمیت و ضرورت پژوهش ۷
    تعاریف نظری و عملیاتی واژه ها ۹
    فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق ۱۰
    مقدمه ۱۱
    سیر تحول اندیشه مدیریت ۱۳
    نظریه های کلاسیک ۱۵
    نظریه مدیریت علمی ۱۵
    نظریه های مدیریت اداری ۱۶
    مدیریت بوروکراتیک ۱۷
    نظریه های نئوکلاسیک ۱۸
    نگاره ۱-۲ – عناصر بوروکراسی مورد نظر وبر ۱۸
    مطالعات هاثورن ۱۹
    نهضت روابط انسانی ۲۰
    جدول ۱-۲ تئوری Y,X 21
    نظریه های موقعیتی و اقتضایی ۲۲
    نظریه اقتضایی فیدلر ۲۴
    شکل ۱-۲- دستاوردهای الگوی فیدلر ۲۶
    نگرش اقتضایی ۲۷
    رهبری و مدیریت، تفاوت ها و شباهت ها ۳۰
    تخصص و تجربه در مدیریت ۳۲
    مدیریت اسلامی ۳۳
    پایان نامه ها ۳۵
    فصل سوم: روش اجرای پژوهش ۳۶
    مقدمه ۳۷
    روش پژوهش ۳۷
    متغیرهای مستقل و وابسته ۳۷
    جامعه آماری ۳۸
    شیوه نمونه گیری ۳۸
    ابزار جمع آوری داده ها ۳۹
    پایایی و روایی ابزار تحقیق ۳۹
    فصل چهارم: تحلیل یافته های پژوهش ۴۱
    مقدمه ۴۲
    الف – توصیف داده ها ۴۲
    جدول ۱-۳- داده های حاصل از اجرای پرسشنامه ها ۴۴
    ضریب همبستگی با روش نمره های اصلی ۴۷
    تفسیر و بیان نتیجه ۴۷
    ب – تجزیه و تحلیل داده ها ۴۷
    فصل پنجم: نتایج پژوهش ۴۸
    خلاصه پژوهش ۴۹
    پایایی و روایی ابزار تحقیق ۵۲
    تجزیه و تحلیل داده ها ۵۳
    محدودیت ها و مشکلات پژوهش ۵۴
    پیشنهادها ۵۵
    منابع و مآخذ ۵۶
    پیوست ها ۵۷


جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید


   


نظرات()  

ساعت مچی زنانه

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic